Do této skupiny řadíme asi 100 organických uhlovodíkových sloučenin. V  prostředí přetrvávají velice dlouho (jsou tedy perzistentní), neboť odolávají přirozeným rozkladným procesům.

Vznikají převážně při nedokonalém spalování organických látek (uhlí, olejů, nafty, benzinu a plastků) v nevhodných spalovacích zařízeních.

Tyto sloučeniny mají mutagenní a karcinogenní vlastnosti, ohrožují zdravý vývoj plodu.

Mezi PAU znečišťující ovzduší patří například benzo(a)pyren.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, stanovované dle ČHMÚ:
Polycyklické aromatické uhlovodíky

Zdroj obrázek: ČHMÚ

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top