Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top