Jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top