Těkavé organické látky (VOC) spolu s oxidy dusíku přispívají k tvorbě přízemního ozonu. VOC se dostávají do ovzduší zejména používáním barev a rozpouštědel, výrobou a zpracováním chemických produktů a spalováním pohonných hmot.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top