Nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top