Hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku.

Imisní limity pro jednotlivé látky jsou určeny v Zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 sb).
Zákon najdete ke stažení pod tímto odkazem (pdf 1614kb).
Imisní limity - Zákon o ochraně ovzduší 201/2012

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top