Nastavení cookies
DOMŮ > O nás > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jak chráníme vaše osobní údaje?

PRIVACY POLICY

Mobilní aplikace SmogAlarm

Mobilní aplikace SmogAlarm využívá data o poloze uživatele. Tato data jsou využívána pro dva účely:

  1. Widgety - aplikace na základě polohy uživatele určí nejbližší stanici a na widgetu potom zobrazuje údaje z této stanice. Uživatel má tak nejaktuálnější informace o kvalitě ovzduší ve svém okolí.
  2. Notifikace - aplikace určí nejbližší stanici k poloze uživatele a pro tuto stanici jsou poté sledovány koncentrace znečišťujících látek. V případě překročení limitů nastavených uživatelem je odeslána push notifikace o změně stavu. Uživatel je tak ihned informován, pokud v jeho okolí dojde ke zhoršení kvality ovzduší.

Data o poloze nejsou nikde ukládána a jejich využití je anonymní, bez jakékoliv vazby na uživatele. Dočasně se ukládá pouze informace o nejbližší stanici pro dané zařízení (i tato informace je ukládána anonymně). 

Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim klientem, dárcem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), přináší do této oblasti další požadavky. Ptáte se, jak je splňujeme my? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázku, jsme tady pro Vás na info@cistenebe.cz

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Čisté nebe o.p.s. (dále jen Čisté nebe), se sídlem Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 28642996
Čisté nebe provozuje webové stránky www.cistenebe.cz, www.cisty-komin.cz, www.smogalarm.cz, czmoudil.cz

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@cistenebe.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Čisté nebe přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Čisté nebe používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností v rámci uzavření Zpracovatelské smlouvy.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Kontaktujte nás na info@cistenebe.cz.

Cookies

Čisté nebe používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Data o poloze 

Při používání aplikací je vyžadováno povelení sledování polohy. Data o poloze a lokaci z aplikace nejsou ukládána, ani jinak zpracována. Jsou použita výhradně k určení nejbližši měřící stanice pro účely zobrazení aktuální kvality ovzduší ve widgetu a pro zasílání notifikací o zhoršeném stavu ovzduší v okolí uživatele.

K tomu abyste dostávali vždy aktuální informace o kvalitě ovzduší z nejbližší stanice, povolte prosím sledování polohy na pozadí. Aplikace na základě vaší polohy aplikace vyhodnotí nejbližší stanici a o té vás bude informovat. Tato poloha slouží k zobrazení nejbližší stanice ve widgetu na ploše a také notifikacím o změně stavu ovzduší. Pokud aplikaci umožníte sledovat polohu, tak vaše poloha může být zjištěna i když aplikaci nepoužíváte nebo je zavřená. Informace o vaší poloze neuchováváme a použijeme pouze pro nalezení nejbližší stanice. 

Můžete zvolit, zda aplikace bude mít k poloze přístup pouze jednou, když používáte aplikaci, nebo vždy. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, je to vaše právo. V tom případě nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do 30 dnů vám vaše údaje postoupíme.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. Vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom případné pochybení mohli napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš klient, dárce nebo jste se o zasílání newsletteru sami zažádali.
Odběr našich newsletterů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Mobilní aplikace SmogAlarm

Mobilní aplikace SmogAlarm využívá data o poloze uživatele. Tato data jsou využívána pro dva účely:

  1. Widgety - aplikace na základě polohy uživatele určí nejbližší stanici a na widgetu potom zobrazuje údaje z této stanice. Uživatel má tak nejaktuálnější informace o kvalitě ovzduší ve svém okolí.
  2. Notifikace - aplikace určí nejbližší stanici k poloze uživatele a pro tuto stanici jsou poté sledovány koncentrace znečišťujících látek. V případě překročení limitů nastavených uživatelem je odeslána push notifikace o změně stavu. Uživatel je tak ihned informován, pokud v jeho okolí dojde ke zhoršení kvality ovzduší.

Data o poloze nejsou nikde ukládána a jejich využití je anonymní, bez jakékoliv vazby na uživatele. Dočasně se ukládá pouze informace o nejbližší stanici pro dané zařízení (i tato informace je ukládána anonymně).