Nastavení cookies
DOMŮ > Naše projekty > Clean Air

Clean Air

Čisté nebe bylo součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem bylo vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy.

O projektu

Čisté nebe bylo součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem bylo vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy. Na projektu spolupracovaly organizace z České republiky, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska. Celý projekt se soustředí na školy z okrajových a vesnických oblastí.

Partnerské organizace začaly na projektu pracovat v reakci na stálé překračování limitů koncentrací znečišťujících látek v evropském ovzduší – především v zemích střední a východní Evropy. Cílem projektu Clean Air je zvýšit informovanost o problematice znečištění ovzduší, její komplexnosti a závažnosti. Dvě hlavní cílové skupiny byly identifikovány – vyučující (ve školách, družinách, kroužcích apod.) a žáci. Cílová skupina žáků byla rozdělena na tři podskupiny podle věku dětí – první skupina zahrnuje děti ve věku od 6 do 9 let, druhá zahrnuje žáky ve věku 10 až 14 let, a poslední zahrnuje studenty ve věku 15 – 19 let.

Více informací