Nastavení cookies

Besedy na školách Moravskoslezského kraje úspěšně ukončeny.

Úspěšné ukončení besed na školách v rámci projektu Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší.

Besedy na školách Moravskoslezského kraje úspěšně ukončeny.
2.4.2023

Besedy s promítáním nových animovaných videí na téma ochrana ovzduší probíhaly na začátku roku 2023. Organizace Čisté nebe o.p.s. a Místní akční skupina Pobeskydí v rámci projektu „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ na celkem 7 výjezdech proškolila přes 550 žáků, žákyň a jejich vyučujících. Do besed se zapojili školy z Dobré, Frýdku Místku a okolí a Hukvald. Čtyři animovaná videa se zaměřují na lidské zdraví a jednotlivé zdroje znečištění, jako je doprava, lokální topeniště a průmysl. Kromě vzdělávací složky poskytují videa i vzorce správného chování v daných situacích. Jejich zpracování je na nejvyšší úrovni a vzbudilo zaslouženou pozornost.

Účastníci besed si také odnesli pracovní listy, které mohou vyplnit na základě znalostí získaných z animovaných videí a vzdělávací brožuru. Po každém shlédnutém díle následovala diskuze, kdy si žáci a žákyně ukotvili nové znalosti, doptávali se na podrobnosti a přemýšleli, co může udělat jejich škola nebo oni sami za účelem ochrany ovzduší a životního prostředí.

Školy, které se do projektu zapojily, byly vybrány pracovníky Místní akční skupiny Pobeskydí. Odezva dětí a vyučujících na promítaná videa a diskuze byla velmi pozitivní. Téma ochrany ovzduší mezi dětmi rezonovalo a jejich znalost tématu byla velmi povzbudivá.

Samotná videa jsou ke zhlédnutí na stánkách projektu, kde se také nachází ostatní vzdělávací materiály, jako pracovní list a brožura v pdf: https://www.videaovzdusi.com/

Všechna videa jsou také dostupná v playlistu na YT:https://www.youtube.com/playlist...

V případě dalšího zájmu je naše organizace Čisté nebe o.p.s. schopná po individuální domluvě v besedách pokračovat i na dalších školách. V případě zájmu napište na email: info@cistenebe.cz