Nastavení cookies
DOMŮ > Naše projekty > i-AIRP's

i-AIRP's

 

O projektu

Čisté nebe je hrdým partnerem nového projektu zaměřeném na monitoring znečištění ovzduší na linii Opava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Třinec a Jablunkov. Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je provedení monitoringu znečištění ovzduší a přeshraničního přenosu na uvedené liini mezi Českou republikou a Polskem. Na monitoring bude navazovat vytvoření sedmi akčních plánů, které budou reflektovat potřeby jednotlivých lokalit a navrhovat opatření na snížení znečištění ovzduší v regionu. Do projektu jsou zapojeny rovněž vybrané polské obce. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsouRegionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

V roce 2021 již v rámci projektu proběhla aktualizace známé aplikace SmogAlarm - došlo k přidání oficiálních stanic zemí Evropské unie, evropského indexu a také možnosti nastavení notifikace při překročení zvolených limitů vybraných znečišťujících látek. Další propojení aplikace s potřebami projektu bude probíhat v roce 2022.

Více informací