(Prozatímní) Kvalita ovzduší v roce 2020

Jak jsme na tom (prozatím) tento rok s kvalitou ovzduší v Česku? Podle tiskové zprávy ČHMÚ zatím výjimečně dobře.

(Prozatímní) Kvalita ovzduší v roce 2020
26.10.2020

Stejně jako v jiných zemích měly i u nás na kvalitu ovzduší vliv opatření proti koronaviru, projevily se však i příznivé meteorologické podmínky a dlouhodobý pokles emisí. V porovnání s celkovým průměrem z let 2015 až 2019, bylo například letos naměřeno nejmenší množství prachových částic na všech hodnocených stanicích, nejvíce se pokles projevil u nás v MS kraji. Nízká je ve srovnání s hodnocenými lety prozatím i koncentrace oxidů dusíku.

Tato nízká průměrná koncentrace NOx byla ČHMÚ zjištěna již při hodnocení vlivu nouzového stavu v období 16. 3. – 19. 4. 2020. V tomto časovém úseku však byly naměřeny nejvyšší koncentrace PM10 v porovnání s pětiletým průměrem (to bylo zřejmě spojeno s vyšší intenzitou vytápění v důsledku setrvání obyvatelstva v domácím prostředí, ale také dalšími zdroji).

Otázkou tak zůstává jak na tom budeme při hodnocení celého roku, jelikož nejhorší kvalita ovzduší je obecně v zimě. Prozatím však máme nakročeno správným směrem.

Více se můžete dočíst v tomto článku, nebo přímo v tiskové zprávě ČHMÚ z 13. 10. 2020. Informace o hodnocení kvality ovzduší z období 16. 3. –19. 4. 2020 si můžete přečíst zde.