Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě.

Naše poslání:

Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.

Naše vize:

V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Aktivity organizace:

  • Watchdogová činnost: sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku
  • Informačně-vzdělávací aktivity: poskytování a zprostředkování informací o znečištění ovzduší (např. spuštění aplikace pro chytré telefony SmogAlarm, pořádání veřejných debat)
  • Zapojení veřejnosti: vytváření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší (např. každoroční akce pro veřejnost Den vzduchu, zapojení dobrovolníků)

Identifikační údaje:

Čisté nebe o.p.s.
Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 28642996
Číslo účtu: 43-8475580287/0100

Číslo datové schránky: kzh2yjh

Výroční zprávy naší činnosti naleznete v této sekci.

Orgány společnosti Čisté nebe o.p.s.:

Nela Římanová (ředitelka a projektová manažerka), Pavlína Černá (administrativa), Lucie Sabelová (komunikace a marketing),

Správní rada

Jan Kozina, Andreas TriandafiluKamila Smutná

Dozorčí rada
Lubomír NogaIvo KvasničkaMarkéta Ubíková

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top