Legenda:

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 CO O3 PM10
1h
µg/m³
1h
µg/m³
8h
µg/m³
1h
µg/m³
1h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 33 0 - 20
     2      dobrá > 25 - 50 > 25 - 50 > 1000 - 2000 > 33 - 65 > 20 - 40
     3      uspokojivá > 50 - 120 > 50 - 100 > 2000 - 4000 > 65 - 120 > 40 - 70
     4      vyhovující > 120 - 350 > 100 - 200 > 4000 - 10000 > 120 - 180 > 70 - 90
     5      špatná > 350 - 500 > 200 - 400 > 10000 - 30000 > 180 - 240 > 90 - 180
     6      velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 240 > 180
  Veličina se na uvedené stanici neměří
  Neúplná data

 

Převzato z ČHMÚ (www.chmi.cz)

Aktuální stav ČR

stav ovzdusi

velmi dobra Velmi dobrá dobra Dobráuspokojiva Uspokojivá vyhovujici Vyhovující spatna Špatná velmi spatna Velmi špatná
neuplna data Neúplná data index nestanoven Index nestanoven

Zdroj dat: ČHMÚ (www.chmi.cz)

 

Podrobnější informace

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR (ČHMÚ).

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji (ČHMÚ).

Měření imisí provádí také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

ZDE naleznete Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji.

SmogAlarm - aplikace Čistého nebe pro chytré mobilní telefony s OS Android.

Dýchám pro Ostravu - aktuální informace o stavu ovzduší v Ostravě a další informace o činnosti města v souvislosti s touto problematikou.

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top