Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě.

Naše poslání:

Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.

Naše vize:

V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Aktivity organizace:

  • Watchdogová činnost: sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku
  • Informačně-vzdělávací aktivity: poskytování a zprostředkování informací o znečištění ovzduší (např. spuštění aplikace pro chytré telefony SmogAlarm, pořádání veřejných debat)
  • Zapojení veřejnosti: vytváření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší (např. každoroční akce pro veřejnost Den vzduchu, zapojení dobrovolníků)

Identifikační údaje:

Čisté nebe o.p.s.
Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava
IČ: 28642996
Číslo účtu: 43-8475580287/0100

Číslo datové schránky: kzh2yjh

Výroční zprávy naší činnosti naleznete v této sekci.

Orgány společnosti Čisté nebe o.p.s.:

Ředitel
Nikola Carić, tel. 734 740 341

Správní rada

Jan Kozina, Andreas TriandafiluKamila Smutná roz. Plocková

Dozorčí rada
Jiří Klega, Ivo KvasničkaMarkéta Ubíková

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top