Čisté nebe bylo součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem bylo vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy. Na projektu spolupracovaly organizace z České republiky, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska. Celý projekt se soustředí na školy z okrajových a vesnických oblastí.

Stále pracujeme na projektu Erasmus+ Clean Air, jehož cílem je zvýšit informovanost o problematice znečištění ovzduší. Součástí projektu je školení učitelů základních a středních škol, kteří by tuto problematiku v jednotlivých blocích přednášeli žákům. Jedná se o pilotní testování školících materiálů a bude tedy důležitá zpětná vazba a názor těchto školených učitelů - pro zajištění maximální kvality materiálů.

Pokud jste učitelem nebo víte o učiteli, kterého by toto téma zajímalo, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat nebo sdílet.

Sledujte web: http://cleanair-project.eu/cz/

Erasmus plus Témešvár Tentokrát jsme s kolegy ze Slovenska, Polska, Španělska a Rumunska setkali v prosince 2018 v Témešváru. Pracovali jsme na programu vzdělávání učitelů a dětí na základních školách v oblasti kvality ovzduší.

Vytváříme interaktivní webové rozhraní, kde budou jednotlivé oblasti představeny a následně si zájemci, budou moci v jednotlivých modulech ověřit své nabité znalosti. Plánujeme, že v programech budou podrobně rozepsány zdroje znečištění tzn. doprava, průmysl a domácí topeniště. Budou zde uvedeny jak škodlivé látky, tak jejich limity a jaký mají vliv na zdraví člověka. Myslíme si, že začít u těch nejmenších, je správná cesta pro budoucnost nás všech.

Zdravíme Vás z Nitry, je 3.6.2018 ráno a pilně pracujeme. S kolegy z Polska, Rumunska, Španělska a Slovenska jsme se setkali, abychom vytvořili informace pro web. Jak se nám daří?

4. 4. 2018 V rámci úvodního setkání s kolegy z Polska, Rumunska a Slovenska řešíme curriclum projektu.
Dáváme dohromady vzdělávací materiály pro učitele ZŠ, aby mohli vzdělávat děti v oblasti problematiky kvality ovzduší.
Myslíme si, že právě u nich může vzejít změna.

Více informací o projektu: http://www.cleanair-project.eu/en/

 Ostrava, 19. dubna 2017

Čisté nebe představuje novou verzi známé aplikace SmogAlarm http://www.smogalarm.cz/.

Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Zjistíte tak aktuální stav kvality ovzduší na vybraných stanicích v blízkosti místa, kde žijete nebo se právě nacházíte. K čemu je to dobré? Chcete si jít například zaběhat. Podíváte se na mobil a zjistíte, že kvalita ovzduší je špatná. Své rozhodnutí přehodnotíte nebo vyběhnete s kvalitní rouškou či respirátorem.

 Ostrava, 8. prosince 2016 

Vadí vám, jak topí váš soused i mimo Moravskoslezský kraj? Přidejte ho na mapu: http://www.cisty-komin.cz/

Organizace Čisté nebe představuje novou verzi své webové a mobilní aplikace Čistý komín 2.0 v rozšíření na celou Českou republiku. Aplikace původně navržená pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí nejhorší kvalita ovzduší v České republice, tak mohou začít používat lidé i ve všech ostatních 13 krajích České republiky.

Pro Android si aplikaci můžete stáhnout tady, pro iOS zde.

Hlavním cílem této aplikace je přinášet osvětu. Lokální vytápění stojí za 84 % emisí benzoapyrenu v České republice, což je prokázaný lidský karcinogen. Proto se snažíme vytvořit mapu, která na tento problém má upozornit. 

“Aplikace je navržena pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS či Android a máme také nové webové stránky, na kterých si mj. můžete nově stáhnout a vytisknout leták pro souseda obsahující Smokemanovo desatero správného topiče nebo se inspirovat příklady starostů z obcí v MSK, např. Marka Kanioka z obce Pražmo. Budeme rádi, pokud nám starostové z obcí v ČR pošlou i své zkušenosti, abychom je mohli sdílet,” komentuje novou podobu aplikace Čistý komín ředitelka organizace Čisté nebe Anna Plošková.

Rozšíření aplikace Čistý komín na celou Českou republiku bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2016.

Ostrava, 9. května 2016

V rámci Think tanku na téma Mapa znečištění ovzduší jsme se 28. dubna věnovali v prostorách Industrial Cafe tématu Mapy znečištění ovzduší, kterou vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Podle prachových částic tento projekt určuje, jak se na znečištění ovzduší podílí doprava/průmysl/znečištění z Polska a domácí kotle.

Zajímal nás zejména závěr plynoucí z analýzy jednotlivých zdrojů znečištění, který Čisté nebe pokládá za problematický - vyplynulo z něj mj., že nejvyšší podíl na znečištění má v našem regionu doprava, stejný údaj několikrát proběhl i médii. Kde je tedy pravda? 

Pozvání na think tank přijali tito odborní hosté:

Ing. Lucie Hellebrandová - vedoucí oddělení ovzduší ZÚ se sídlem v Ostravě

Vladimír Lollek - spoluřešitel projektu Mapy znečištění ovzduší, společnost E expert s.r.o.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - vedoucí katedry ochrany ŽP v průmyslu z VŠB-TU Ostrava

Ing. Marek Bruštík - vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence KÚ MSK

Prezentace paní Hellebrandové a pana Lollka k nahlédnutí zde.

Za občanský sektor dorazili: Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe). Setkání moderovala Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe.

Diskuse byla tentokrát součástí jednotlivých prezentací, opustili jsme model úvodu do problematiky a až následné debaty vzhledem k jisté náročnosti tématu.

Závěr: 

Projekt přinesl řadu nových poznatků a námětů pro další rozvoj metod odhadu původců znečištění. Jedná se o historicky první snahu o zpřesnění původních odhadů podílů zdrojů v rámci celé ČR a v tak širokém rozsahu. Podíly jednotlivých zdrojů v MSK jsou podle výsledků ZÚ následující: dálkový přenos (28 %), doprava (25 %), lokální vytápění (19 %), hutnictví (11 %), lokální vytápění z PL (10 %), velká energetika (3 %) —> jedná se o průměr za MSK kraj.

Podle docenta Jančíka je ale závěr nepřesný a nesprávně interpretovaný. Posuzovat celou plochu kraje a v rámci ní plošně převládající vliv zdrojů nemá dle jeho názoru žádný smysl. Důležité je, kolik obyvatel je převážně zatíženo z kterých zdrojů tam, kde je nevyhovující kvalita ovzduší. Například čisté části kraje (vrcholové partie Beskyd) budou pravděpodobně z velké části ovlivněny polskými zdroji, ale z hlediska zatížení obyvatel a ekosystémů to nebude hrát žádnou roli. 

Děkujeme všem hostům za účast a dynamickou diskusi. 

Setkávání v rámci think tanku jsou financovány z vlastních zdrojů organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 20. listopadu 2015

Na podzim (11. listopadu) Čisté nebe uspořádalo další setkání think tanku Ostravské nebe.
Tématem čtvrtého setkání byly koksovny v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována prezentacím a představením jednotlivých provozů a prezentace ČIŽP se věnovala technologiím koksárenství, historii koksárenství v kraji a uvedl nás do metedologie měření emisí z koksoven.

Následovala diskuze, během které se řešili emise prachu a benzo(a)pyrenu a jejich výpočet, plány na modernizaci do budoucna a evropský kontext koksárenství.

Podkategorie

Go to top