Čisté nebe bylo součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku 2018 a jeho cílem bylo vytvořit výukové materiály týkající se znečištění ovzduší, včetně online platformy. Na projektu spolupracovaly organizace z České republiky, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska. Celý projekt se soustředí na školy z okrajových a vesnických oblastí.

Stále pracujeme na projektu Erasmus+ Clean Air, jehož cílem je zvýšit informovanost o problematice znečištění ovzduší. Součástí projektu je školení učitelů základních a středních škol, kteří by tuto problematiku v jednotlivých blocích přednášeli žákům. Jedná se o pilotní testování školících materiálů a bude tedy důležitá zpětná vazba a názor těchto školených učitelů - pro zajištění maximální kvality materiálů.

Pokud jste učitelem nebo víte o učiteli, kterého by toto téma zajímalo, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat nebo sdílet.

Sledujte web: http://cleanair-project.eu/cz/

Erasmus plus Témešvár Tentokrát jsme s kolegy ze Slovenska, Polska, Španělska a Rumunska setkali v prosince 2018 v Témešváru. Pracovali jsme na programu vzdělávání učitelů a dětí na základních školách v oblasti kvality ovzduší.

Vytváříme interaktivní webové rozhraní, kde budou jednotlivé oblasti představeny a následně si zájemci, budou moci v jednotlivých modulech ověřit své nabité znalosti. Plánujeme, že v programech budou podrobně rozepsány zdroje znečištění tzn. doprava, průmysl a domácí topeniště. Budou zde uvedeny jak škodlivé látky, tak jejich limity a jaký mají vliv na zdraví člověka. Myslíme si, že začít u těch nejmenších, je správná cesta pro budoucnost nás všech.

Zdravíme Vás z Nitry, je 3.6.2018 ráno a pilně pracujeme. S kolegy z Polska, Rumunska, Španělska a Slovenska jsme se setkali, abychom vytvořili informace pro web. Jak se nám daří?

4. 4. 2018 V rámci úvodního setkání s kolegy z Polska, Rumunska a Slovenska řešíme curriclum projektu.
Dáváme dohromady vzdělávací materiály pro učitele ZŠ, aby mohli vzdělávat děti v oblasti problematiky kvality ovzduší.
Myslíme si, že právě u nich může vzejít změna.

Více informací o projektu: http://www.cleanair-project.eu/en/

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 
Go to top