Výsledek čtyřletého výzkumu: znečištěné ovzduší mění dětskou DNA

Nová studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd přinesla několik zásadních zjištění.

Výsledek čtyřletého výzkumu: znečištěné ovzduší mění dětskou DNA
20. prosince 2016

Porovnával se vliv znečištění ovzduší na matky a děti do dvou let ze dvou českých měst, Karviné a Českých Budějovic. Přišlo se na to, že děti v Karviné jsou nemocné mnohem častěji. V krvi a moči matek z Karviné byl navíc nalezen mnohem větší počet škodlivin. Jedinou dobrou zprávu je, že mateřské mléko není znečištěním ovlivňováno.

Tým kolem genetika doktora Šráma zkoumal, do jaké míry způsobují zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu (b(a)p) vyšší nemocnost a genetické změny u dětí. Výzkum trval čtyři roky a výsledky u čtyř stovek čerstvě narozených dětí a jejich matek se stále ještě analyzují. Už teď je nicméně patrné, že v zimě se u karvinských dětí častěji vyskytovala genetická a oxidační poškození DNA, což negativně ovlivnilo jejich metabolické dráhy pro imunitu a vývoj mozku.

Přečtěte si znění celého článku, který jsme publikovali v Deníku Referendum.