TZ: Požadujeme zrušení PZKO pro aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek-Místek

Čisté nebe ve spolupráci s právními experty z Frank Bold žalují Ministerstvo životního prostředí ...

TZ: Požadujeme zrušení PZKO pro aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek-Místek
07. července 2016

kvůli Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, přijatého letos v dubnu. Program neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

Ministerstvo životního prostředí si jako cílový stanovilo rok 2020, na jehož konci by měly být plněny všechny imisní limity. Program nicméně neobsahuje dostatečně určitá opatření, jejich časový plán ani srozumitelné a podložené hodnocení jejich účinnosti. Jinými slovy neříká, jak má být cíle dosaženo. Z některých částí odůvodnění Programu a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí navíc vyplývá, že stanovený termín je nereálný.

Přitom občané Ostravska projevili o problematiku mimořádný zájem a již v dřívějších fázích procesu přijímání Programu zaslali MŽP v rámci kampaně Vypakujsmog velké množství připomínek.

“Program zlepšování kvality ovzduší je v mnoha ohledech vágním dokumentem a myslíme si, že nezaručí potřebné zlepšení situace ve stavu ovzduší. Lidé z Ostravska tak budou nadále vystaveni nadlimitním koncentracím polétavého prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, které v České republice a potažmo i Evropě nemají obdoby. Potřebujeme, aby byl vydán takový program, který zajistí, že i my jednou budeme moci dýchat čistý vzduch,” komentuje za Čisté nebe ředitelka Anna Plošková.

Jsme přesvědčeni, že případné zrušení Programu nebude mít žádné závažné negativní následky, protože opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez Programu. Řada z nich se již dokonce realizuje nebo plánuje, bez ohledu na existenci Programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů). Naopak pokud bude plán soudem zrušen, bude muset MŽP přijmout nový plán, který jasně vymezí kroky a opatření, která je třeba podniknout, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority.

Celé znění Tiskové zprávy najdete zde.

Další tisková zpráva, kterou jsme vydali ve spolupráci se Zeleným kruhem je k nalezení zde.

 

 Mediální ohlas:

Poslechněte si záznam z Tiskové konference na téma Občané žalují stát na ČT 24:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058290712/ (Od 16.06)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253214196-zpravy-v-16/216411016000712/ (od 12.32)

 

http://www.denik.cz/zdravi/obcanske-sdruzeni-zaluje-stat-za-znecisteny-vzduch-na-ostravsku-20160712.html

http://ostrava.idnes.cz/aktivistum-vadi-program-na-snizeni-imisi-neresi-podle-nich-konkretni-veci-155-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160712_2259189_ostrava-zpravy_woj

http://denikreferendum.cz/clanek/23354-ochranci-prirody-zaluji-stat-za-znecistene-ovzdusi

http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/obcanske-sdruzeni-zaluje-stat-za-znecisteny-vzduch-na-ostravsku

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/sdruzeni-podalo-zalobu-na-ministerstvo-zivotniho-prostredi-k/r~aa56a570483111e69966002590604f2e/

http://domaci.eurozpravy.cz/ekologie-a-zemedelstvi/161922-obcanske-sdruzeni-zaluje-stat-za-znecisteny-vzduch-na-ostravsku/forum/

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/406553/obcanske-sdruzeni-zaluje-stat-za-znecisteny-vzduch-na-ostravsku.html

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058290708

http://ostrava.idnes.cz/aktivistum-vadi-program-na-snizeni-imisi-neresi-podle-nich-konkretni-veci-155-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160712_2259189_ostrava-zpravy_woj

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-i-samotni-obcane-zazalovali-stat-za-znecisteny-vzduch-na-ostravsku

http://www.euro.cz/byznys/stat-celi-zalobe-kvuli-planu-na-cisty-vzduch-je-spatny-tvrdi-ekologove-1297310