Dopis Evropským komisařům

Pohled na mapu Evropy dává znát, že Ostravsko patří k nejznečištěnějším oblastem, co se týče ovzduší nejenom v rámci ČR, ale i Evropy.

Dopis Evropským komisařům
12. června 2013

Protože dodržování zákonem daných imisních limitů je upraveno i evropským právem, rozhodli jsme se apelovat na Komisaře pro životní prostředí J. Potočnika a Komisaře pro zdraví a spotřebitele T. Borga k zvýšenému zájmu o tuto problematiku v našem regionu.

Občané měli možnost připojit svůj podpis k dopisu adresovanému těmto dvěma komisařům na akci Den vzduchu (viz. doložená fotografie). Dopis byl zaslán oběma zástupcům Evropské komise, o odpovědi budeme informovat.

Dopis v pdf (150 kb)