Česko-polské setkání (29. - 30. 11. 2012)

Ve čtvrtek 29. a pátek 30. listopadu se v Ostravě uskutečnilo první setkání zástupců českých a polských neziskových organizací ...

Česko-polské setkání (29. - 30. 11. 2012)
14. prosince 2012

a institucí zabývajících se problematikou špatné kvality ovzduší. Účelem setkání bylo vzájemné představení organizací z Moravskoslezského kraje a Slezského a Malopolského vojvodství. Během setkání došlo k představení činnosti organizací, identifikaci společných problémů a navázání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Setkání se osobně zúčastnili zástupci těchto polských organizací a institucí:
Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach 
Katedra Ochrony Powietrza - Politechnika Śląska – Gliwice 
Zespół Ochrony Atmosfery, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 
Katedra Ekologie, Klimatologie i Ochrony Powietrza – Uniwersytet Rolniczego – Krakow

Účastnící se české organizace:
Čisté nebe o.p.s.
Arnika
o. s. OPS
Pozitivní projekty 
Ekologický právní servis
Zelená pro Vratimov o. s.

Organizaci akce zajistilo Čisté nebe, finančně akci podpořilo Ministerstva životního prostředí. O špatném stavu ovzduší v Polsku se u nás mluví již delší dobu. Jsme rádi, že se nám naskytla příležitost porovnat stav, který známe z médií, se samotnými obyvateli regionu. Zajímalo nás, jak je problematika ovzduší vnímána na polské straně a také jaké by byly případné možnosti spolupráce. O navázání česko-polské spolupráce se ekologické organizace z Ostravska snaží již delší dobu, a proto jsme rádi, že se toto první vzájemné setkání podařilo uskutečnit a doufáme, že se nám podaří získané kontakty podaří přetavit v budoucí spolupráci.

Média referující o akci:

Setkání česko-polského občanského sektoru bylo realizováno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí České republiky (v rámci plnění aktivit Akčního plánu 2012).

MŽP

Exkurze ve Výzkumném energetickém centru

Exkurze ve Výzkumném energetickém centru (areál VŠB-TUO)

Česko-polské setkání - diskuse

Diskuse - identifikace společných problémů

Exkurze v Dolní oblasti Vítkovic

Exkurze v Národní kulturní památce - Dolní oblast Vítkovice