Schůzka s ministrem - budou zástupci veřejnosti zapojeni do pracovní skupiny ministra?

Ve čtvrtek 15. listopadu se zástupci Čistého nebe ...

Schůzka s ministrem - budou zástupci veřejnosti zapojeni do pracovní skupiny ministra?
16. listopadu 2012

(na fotce zleva: Kamila Plocková, Markéta Ubíková a Andreas Triandafilu) sešli na krátké schůzce s ministrem Chalupou během jeho návštěvy Ostravy. V průběhu schůzky jsme s panem ministrem probrali hned několik bodů. Při debatě jsme vycházeli i z odpovědí na naše dotazy, které se vztahovaly k plnění Akčního plánu, a na které nám ministr odpověděl počátkem listopadu:

Odpověď ministra na naše dotazy k průběhu plnění Akčního plánu (průvodní dopis + přehled jednotlivých bodů).

Jaká témata jsme probrali? Především nás zajímalo zapojení zástupců občanských iniciativ do pracovní skupiny ministra. Vzhledem k tomu, že o zapojení usilujeme (spolu s dalšími spolupracujícími organizacemi) již přes rok, zajímal nás primárně aktuální postoj ministra k tomuto požadavku. Je dobré připomenout, že jsme tento požadavek vznesli již během únorové debaty ve Fiducii (článek v MS Deníku), nebo přímo na dubnové schůzce s ministrem (článek v MF Dnes).

Jak dopadlo jednání o účasti veřejnosti v pracovní skupině?

  • Co požadujeme?

Naší ambicí je se (spolu se spolupracujícími občanskými iniciativami) účastnit každé pracovní skupiny ministra, jež byla zřízena k řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Pracovních skupin se chceme účastnit, ať už jako aktivní účastník anebo v pozici pozorovatele.

  • Co nám bylo přislíbeno?

Prozatím nám byla přislíbena možnost získat před jednáním každé pracovní skupiny podrobný projednávaný program. Ke každému zasedání pracovní skupiny budeme mít možnost se předem sejít s členem/členy Akčního týmu ministra a navrhnout nové body k projednání; případně vyjádřit připomínky občanských iniciativ k navrženým tématům. Pokud námi předložený bod jednání bude shledán jako relevantní a bude schválen (zde bude ještě upřesněn přesný postup - kdo a jak bude námi navržený bod jednání schvalovat) budeme mít možnost s daným bodem na pracovní skupině vystoupit.

  • Kdo rozhodne o naší účasti v pracovní skupině?

Návrh na standardní účast zástupců veřejnosti bude projednán s členy prac. skupiny (kterou tvoří starostové, zástupci institucí, odborníci) na dalším zasedání, které by se mělo odehrát do konce tohoto roku. Zasedání pracovních skupin se chceme účastnit standardně, tedy bez ohledu na to, zda bude odsouhlasen námi navržený bod k jednání. Protahování procesu nás samozřejmě netěší, nicméně můžeme jenom doufat, že zúčastnění starostové a další zástupci proti naší účasti nebudou mít námitek a již na přespříštím zasedání budeme mít možnost se jednání skupiny zúčastnit.


O jakých dalších tématech se mluvilo?
S ministrem jsme dále probrali téma Polska a naší možné spolupráce s přeshraničními občanskými iniciativami. Dále jsme se bavili o plánech, které má ministerstvo na společné řešení problematiky s Polskem. Jako již tradičně jsme se ptali na progres u projektů snižování emisí u velkých znečišťovatelů v prioritní ose 2 Operačního programu Životní prostředí (5 miliard, které mají výrazně snížit emise velkých znečišťovatelů). O programu a 5 miliardách se mluví již od jara tohoto roku - nicméně v průběhu schvalovacího procesu nebyly ještě zveřejněny konkrétní schválené projekty této 36. výzvy OPŽP. Zajímá nás, jaké konkrétní projekty podporu získají a jak nám bylo řečeno, vzhledem k délce byrokratického procesu si na výsledek budeme muset ještě chvíli počkat. Debatu jsme zakončili krátkým návrhem na projekty a aktivity, které si myslíme, že by měly být zahrnuty do Akčního plánu na rok 2013 a na které by se mělo ministerstvo ve svých aktivitách v Moravskoslezském kraji zaměřit. Jedná se projekty a programy zaměřené na nejohroženější skupinu obyvatel, který mi jsou předškolní děti (0-6 let) a senioři.  

Kamila Plocková - Čisté nebe o. p. s.