Ostrava, 18. ledna 2015 

Tento mýtus je jen pokračování nikdy nekončící diskuze na téma zdrojů znečištění ovzduší. Z mediálních vystoupení některých politiků může občan nabýt dojmu, že hlavním zdrojem znečištění na Ostravsku jsou lokální topeniště. Skutečnost je ale složitější.

Ani v případě celkových emisí, ani v případě podílu na imisních koncentracích nelze hovořit o jednoznačném převažujícím vlivu lokálních topenišť.

Ostrava, 15. ledna 2015

Nový rok Čisté nebe zahájilo uspořádáním 2. setkání Think tanku Ostravské nebe.
Tématem druhého setkání byly fugitivní emise a resuspenze.  

Na setkání se zúčastnili tito odborníci:
Ing. Petr Baranek, ředitel AMO pro životní prostředí,
Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ),
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví.

Jako host naše pozvání přijala náměstkyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

V úvodní části každý odborník v krátké prezentaci představil svůj pohled na problém fugitivních emisí a resuspenze. Následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Miroslava Šuty na téma resuspenze pdf
P
rezentace Petra Baranka pdf

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe, které proběhne v dubnu 2015.

Tento projekt  je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 8. ledna 2015
Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok primátora města Ostravy Tomáše Macury, který porovnával stav ovzduší v minulosti s se stavem ovzduší dnes.
Přečte si naše hodnocení.

Ostrava, 5. 1. 2015

Topíte dřevem a myslíte si, že nešpiníte vzduch? Mnoho lidí takto sice uvažuje, přesto je ale ono tvrzení trochu zavádějící. Aby tomu tak bylo, je třeba zvolit vhodné spalovací zařízení a správně jej obsluhovat a udržovat. Nesmíme také zapomenout na dostatečné vysušení dřeva, bez kterého se proces „čistého“ topení dřevem neobejde.

Počet domácností topících dřevem narostl podle posledního sčítání lidu až o 76 %. Možná se toto téma týká i vás...

Ostrava, 19. prosinec 2014

Položili jsme hostům prvního setkání našeho Think tanku Ostravské nebe otázku a nechali jsme je na dané téma diskutovat.

Přečtěte si diskuzi nad otázkou Znečištění ovzduší na Ostravsku se liší oproti zbytku EU v nadprůměrné koncentraci benzo[a]pyrenu. Co je to za látku a v čem je nebezpečná? Co můžeme dělat pro snížení její koncentrace v ovzduší? 

Celý chat k přečtení po kliknutí na tlačítko Číst dál nebo v grafickém zpracování zde

Ostrava, 17. prosince 2014

Taky jste to už slyšeli, že?

V posledních letech se mezi lidmi rozšířil názor, že ovzduší v Ostravě je srovnatelné s Paříží. Podhoubí tomuto mýtu zasel bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar, který tento názor vyslovil několikrát v médiích. Podobné stanovisko později sdílel i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, jenž Ostravu srovnával nejenom s Paříží, ale i jinými evropskými městy. Není proto divu, že mýtus o stejném ovzduší v Ostravě a Paříži, byl na světě.

Opravdu se ale dají tato dvě města srovnávat? Hlídka Barona Prášila si na to posvítila!

Ostrava, 8. prosince 2014

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výroky ministra životního prostředí Richarda Brabce, které uveřejnil server ČTK v článku MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů, pilotní má být Ostrava.  

Jeden výrok byl zhodnocen jako pravdivý, druhý jako nepravdivý. 

Ostrava, 18. listopadu 2014

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výroky ministra životního prostředí Richarda Brabce, které pronesl během televizního interview v Událostech 11. 11. 2014.

Celý rozhovor si můžete pustit na webu České televize nebo v článku Kvalita ovzduší se nelepší, ministerstvo proto chystá "kotlíkovou superdotaci". 

Ostrava, 13. listopadu 2014

Prezident Miloš Zeman navštívil v polovině listopadu Moravskoslezský kraj. Při této příležitosti proběhla i diskuze na téma znečištěného ovzduší.
Hlídka Barona Prášila ověřila výroky Daniela Havlíka, náměstka pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a výroky prezidenta Miloše Zemana.
Hlídka vydala toto vysvědčení: zavádějící, pravda, neověřitelné.
Výroky byly převzaty z Českých novin z článku Zeman podpořil starosty v boji proti zlodějům kovů, který vyšel dne 10. listopadu 2014.

Ostrava, 31. října 2014

Ve čtvrtek 16. října proběhlo v Industrial Gallery 1. setkání Think tanku Ostravské nebe.
Cílem think tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší a občanským sektorem na Ostravsku.
První setkání se odehrálo pod názvem „Vše, co chcete vědět o benzo(a)pyrenu a neměli jste se koho zeptat“.
Setkání se zúčastnili odborníci Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ), doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava), Ing. Radim Seibert (Regionální centrum EIA s.r.o.) a MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR).
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

Podkategorie

Go to top