Ostrava, 19. dubna 2012

Používáte SmogAlarm? Už v květnu se můžete těšit na novou, lepší, aktualizovanější verzi!

A abychom vám to čekání ukrátili, podívejte se na prezentaci SmogAlarmu na večeru Techshare, který se konal minulý měsíc v Praze. SmogAlarm na večeru prezentovala za Čisté nebe Kamila Plocková a protože se jednalo podobný formát jako má Pecha Kucha (20 slidů po 15 vteřinách), tak nám to muselo pěkně odsýpat :-)

Video záznam prezentace je k dispozici na stránkách Respektu.

Čisté nebe spolu s dalšími šesti občanskými iniciativami z Ostravska (Arnika, Frygato-EKO, o.s. OPS, Pozitivní projekty o.s., o.s.Vzduch a Zelená pro Vratimov o.s.) dnes odeslalo písemnou odpověď ministru životního prostředí Chalupovi, vztahující se k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2011. Na konci listopadu předal ministr Čistému nebi odpověď na 37 vznesených otázek týkajících se funkčnosti Akčního plánu, který má pomoci zlepšit ovzduší v regionu. Ne všechny však byly zodpovězeny uspokojivě. „Žádáme proto pana ministra Chalupu o upřesnění některých odpovědí. Například nám není jasné, proč v Akčním plánu chybí časový rámec u jednotlivých opatření ke zlepšení ovzduší či jakých imisních hodnot chce plán dosáhnout,“ uvedl Jan Kozina z Čistého nebe.

Dopis zaslaný ministru životního prostředí Chalupovi 26. 1. 2012 (otázky a komentáře ZDE, průvodní dopis Čistého nebe ZDE).

Čistota ovzduší - aplikace pro OS Windows Phone

Ostrava, 12. ledna 2012

Pokukujete po SmogAlarmu, ale nemáte telefon s operačním systémem Android? Pokud váš chytrý telefon běží na platformě Windows Phone máme pro vás dobrou zprávu. Společnost GARVIS Solutions s.r.o. vyvinula bezplatnou aplikaci Čistota ovzduší, která vám stejně jako SmogAlarm poví, jaká je míra znečištění v místě, kde se právě nacházíte.

Aplikaci si můžete stáhnout ZDE

SmogAlarm - aktualizaceOstrava, 28. prosince 2011

Máme pro Vás malinko opožděný vánoční dárek - přinášíme Vám aktualizovanou verzi SmogAlarmu! Novou verzi (1.03) si můžete opět zdarma stáhnout na Android Marketu.

A jaká jsou vylepšení?

- 20x menší objem stahovaných dat
- rychlejší spuštění aplikace a rychlejší aktualizace dat
- zobrazení dialogových oken při aktualizaci dat a při hledání nejbližší stanice

Necelé dva měsíce od svého spuštění byl SmogAlarm nainstalován na více než 13 tisících mobilních telefonech.
A co Vy, už jej používáte?

Ostrava, 7. listopadu 2011

Čisté nebe o.p.s. v pondělí 7. listopadu 2011 spustilo aplikaci SmogAlarm pro chytré mobilní telefony, která lidem ukáže, jaká je míra znečištění v místě, kde se zrovna nacházejí.

Jan Kozina z Čistého nebe v souvislosti se spuštěním SmogAlarmu říká: „Měli jsme pocit, že lidem v České republice, ale hlavně na Ostravsku, stále schází jednoduchý a snadno dostupný nástroj k tomu, aby zjistili, jaký je vlastně aktuální stav ovzduší. Často jsme slýchali argument, že lidé neví, jestli je nebo není dneska špatné ovzduší a nemohou proto upravit podle toho své chování. Proto jsme se jako nezisková organizace zabývající se ovzduším na Ostravsku rozhodli tento nástroj lidem zdarma poskytnout.“

Co je to SmogAlarm?

SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android (verze 1.6 a vyšší) ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Pro svůj provoz vyžaduje aplikace alespoň dočasné připojení mobilního telefonu k internetu.

V čem mi SmogAlarm pomůže?

SmogAlarm je nástroj, který Vám poskytne v reálném čase aktuální data o kvalitě ovzduší podle místa, kde se zrovna nacházíte. Představte si, že je typický zimní den v Ostravě a Vy vyzvedáváte své děti ze školky. Rozhodujete se, zda se vydat domů pěšky příjemnou procházkou zasněženým městem, nebo máte-li raději použít MHD a být dříve doma. Podíváte se na SmogAlarm a zjistíte, že kvalita ovzduší je např. velmi špatná a zvolíte raději rychlý přesun domů pomocí MHD. V těchto a podobných případech je pro Vás SmogAlarm prakticky jediný nástroj, jak upravit své chování tak, abyste minimalizovali negativní vliv ovzduší na Vaše zdraví.

Jak SmogAlarm získám?

Aplikace SmogAlarm je ke stažení zdarma.

SmogAlarm si nainstalujete do svého telefonu pomocí aplikace Market, která je standardní výbavou telefonů s operačním systémem Android nebo z webových stránek Android Market.

Tento QR kód vám aplikaci SmogAlarm najde přímo na Marketu.

Jak SmogAlarm funguje?

Po instalaci a spuštění načte aplikace SmogAlarm, prostřednictvím internetového připojení (mobilního nebo Wi-Fi), data všech měřících stanic, která Český hydrometeorologický ústav eviduje. Data jsou poskytována zpětně a aktualizují se každou hodinu (např. je 9:15 a Vám se zobrazují data naměřená v intervalu 7:00 – 8:00). V aplikaci si můžete vybrat kraj a konkrétní měřící stanici. Nebo můžete SmogAlarm nechat vyhledat nejbližší měřící stanici. Ta se hledá pomocí mobilní sítě (GSM/3G) nebo bezdrátové sítě (Wi-Fi) nebo navigace (GPS), podle toho, která z těchto sítí dodá informaci o naší poloze dřív.

Aplikace zobrazuje název měřící stanice, datum a čas měření, a v šestibodové barevně odstupňované škále (velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, vyhovující, špatná, velmi špatná) vypočtený index kvality ovzduší, koncentraci ozonu, prachu PM10, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Zobrazeny jsou pouze hodnoty, které daná měřící stanice poskytuje. Pro ilustraci se u jednotlivých škodlivin objevují též ručičkové ukazatele.

Kdo SmogAlarm vytvořil?

Aplikace SmogAlarm vznikla ve spolupráci autora konceptu, kterým byla organizace Čisté nebe o.p.s., a vývojáře Stanislava Ubíka, který aplikaci vytvořil bez nároku na honorář.

Stanislav Ubík se zabývá tvorbou počítačových programů na zakázku a je mimo jiné autorem software pro plánování tras Cyklotrasy, Turistické trasy a Běžecké tratě.

Ukázky aplikace SmogAlarm:

Pane ministře,

katastrofální stav ovzduší v Moravskoslezském kraji se přes řadu proklamací a slibů odpovědných institucí nelepší! Hodnoty polétavého prachu (PM10, PM 2,5) a benzo[a]pyrenu dlouhodobě překračují povolené imisní limity. Vědecké studie hovoří o devastujících dopadech zamořeného ovzduší na zdraví velké části obyvatel regionu včetně dětí. Ostravská aglomerace je dnes známa v zahraničních sdělovacích prostředcích jako nejšpinavější kout Evropy. Dopady na rozvoj regionu, turistiky, investic, počet pracovních míst atd. jsou zřejmé. Obyvatelé Ostravska právem požadovali a požadují věcné a účinné řešení s jasně definovanými cíli, termíny a odpovědnostmi, které by vedly ke zlepšení neúnosné situace.

Dne 1. dubna 2011 Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen MŽP) zveřejnilo sedmnáctistránkový dokument s názvem Akční plán pro Moravskoslezský kraj. Tato vlajková loď MŽP měla přinést průlomovou strategii pro boj se znečištěným ovzduším v Moravskoslezském kraji.

Protože však Akční plán pro Moravskoslezský kraj sestává spíše z řady vágních, vnitřně rozporných a k ničemu nezavazujících formulací, rozhodli jsme se položit Vám několik otázek, které by vysvětlily reálné záměry MŽP. Vzhledem k očekáváním, které jste Vy a Váš předchůdce u regionální veřejnosti vzbudili, považujeme za potřebné seznámit veřejnost s výsledky, které již akční plán přinesl, s aktivitami, jež právě probíhají a opatřeními, které ke konkrétním datům teprve chystáte. Máme za to, že si občané moravskoslezského regionu naléhavě zaslouží přímé a jasné odpovědi, zvláště v období nadcházející zimní smogové sezony.

Žádáme Vás, pane ministře, abyste reagoval na naše komentáře a otázky uvedené níže (otázky 1 – 37). Otevřený dopis a Vaše odpovědi na něj zveřejníme na webových stránkách Čistého nebe.

S pozdravem
Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s
v Ostravě dne 19. 10. 2011

K podpisu se připojili:
Pavla Skýbová, Vzduch o.s.
Jan Nezhyba, OPS o.s.
Jiří Klega, Zelená pro Vratimov o.s.
Jiří Hruška, Pozitivní projekty o.s.

Celé znění otevřeného dopisu (včetně komentářů a otázek) k stažení - ZDE

Předání odpovědi na otevřený dopis

Dne 24. 11. 2011 došlo v Ostravě k předání odpovědi na otevřený dopis. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předal osobně svou odpověď do rukou ředitelky Čistého nebe Markéty Ubíkové, která ho jako zástupce pěti neziskových organizací z Ostravska přijala.

Odpověď ministra životního prostředí na otevřený dopis - ZDE

Odpověď ministra životního prostředí na jednotlivé otázky - ZDE

{source}
<style>

.phpform { overflow: auto;}

</style>

<iframe class="phpform" src="http://cistenebe.cz/extra/petice.php" width="530" height="280" frameborder="0">
</iframe>
<br />
<iframe class="phpform" src="http://cistenebe.cz/extra/list.php" width="540" height="485" frameborder="0" style="
overflow-x: auto;">
</iframe>

{/source}

Otázky k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj:

V nejbližší době budeme reagovat na jednotlivé odpovědi ministra z toho úhlu pohledu, zda přinášejí dostatečně jasnou a detailní odpověď na danou otázku. Sledujte proto prosím dál náš otevřený dopis a seznam otázek.

 1. Jaký je cíl Akčního plánu, resp. jakých konkrétních podlimitních hodnot imisí má být dosaženo v konkrétních místech kraje s ohledem na další rozvoj regionu?
 2. Kdo jsou členové projektového týmu Akčního plánu v Ostravě?
 3. Se kterými podniky budou uzavřeny dohody? K jakému termínu?
 4. Budou finance z OPŽP využity na financování projektů s nízkou ekologickou zátěží? Pokud ano, v jaké výši?
 5. Jak se veřejnost dozví o výstupech z “informačních schůzek ministra životního prostředí s vrcholnými představiteli nejvýznamnějších průmyslových společností v regionu“?
 6. Jak bude veřejnost informována o výsledcích „monitoring(u) vývoje znečišťování ovzduší“?
 7. Jak konkrétně bude MŽP hledat možnosti snižování emisí? Rozšíří v tomto směru pravomoc ČIŽP a ČHMÚ?
 8. Bude rozšířená pravomoc úřadu Moravskoslezského kraje ve věci uložení dalších opatření vedoucí k omezení prašnosti a emisí?
 9. Kdy bude spuštěn program finanční podpory na pořízení bezemisních a nízkoemisních zdrojů tepla v sektoru vytápění domácností?
 10. Kdy budeme znát výstupy analýzy možnosti kontroly lokálních topenišť?
 11. Kdo tuto analýzu zpracovává?
 12. Kdy a kde bude uspořádána konference o problematice lokálních topenišť? Jaký bude cíl konference a jaké budou výstupy? Kdo je cílovou skupinou konference?
 13. Jaké jsou výstupy z jednání s Evropskou komisí?
 14. Jak konkrétně bude ministerstvo podporovat cyklodopravu a pěší dopravu?
 15. V jaké fázi je realizace projektu zapojení nezaměstnaných do úklidu ulic v Ostravě? Kolik osob bylo/ bude zapojeno? Jaký měřitelný dopad se očekává na imisní situaci ve městě?
 16. Došlo k zapojení dalších měst do projektu? Byly uzavřeny dohody?
 17. Bude MŽP nějak spolupracovat s občanskými sdruženími a neziskovými nevládními organizacemi v kraji?
 18. Kdy budou známy výsledky analýzy?
 19. Kdo všechno bude zapojen do analýzy? Dojde k zapojení měst, krajské úrovně, občanského sektoru?
 20. Existuje nějaké konkrétní zadání zdravotního projektu?
 21. Jaký je časový plán projektu optimalizace sítě ČHMÚ? Znamená to její nárůst, omezení nebo jen přesuny?
 22. Kdy a kde se bude konference konat?
 23. Jak MŽP zajistí zapojení všech relevantních aktérů, kteří zastupují nejširší škálu představ o rozvoji kraje?
 24. Kdy bude informační kampaň spuštěna?
 25. Jakým způsobem byl vybrán dodavatel informační kampaně?
 26. Jaký je rozpočet informační kampaně?
 27. Jak je měřena účinnost informační kampaně?
 28. Jak konkrétně bude MŽP podporovat výše zmíněné záměry?
 29. Kdy se dočkáme realizace výše zmíněných záměrů?
 30. Jaký měřitelný dopad těchto aktivit na kvalitu ovzduší MŽP očekává?
 31. Došlo již k předložení prováděcího předpisu k územně sektorovým emisním stropům?
 32. Kdy MŽP předloží vládě návrh transpozičních předpisů nové směrnice o průmyslových emisích do vlády?
 33. Na základě jakých podkladů MŽP zjistilo, jaké emisní stropy musí být u jednotlivých zdrojů znečištění stanoveny, aby byl splněn podlimitní imisní stav, a jakými konkrétními opatřeními na zdrojích lze tyto stropy splnit?
 34. V případě zjištění, že technicky nelze docílit podlimitních hodnot imisí opatřeními na stávajících zdrojích, jaké konkrétní sociální opatření pro případ zákazu provozu některých zdrojů chystáte přijmout?
 35. Došlo k urychlení a snížení administrace žádostí?
 36. Kolik bylo doposud přijato žádostí o podporu?
 37. Podle jakých kritérií budou hledány tzv. vhodné projekty? Kdo bude odpovědný za tento výběr?

Předání dopisu (Ubíková, Chalupa)

Foto: Předání Otevřeného dopisu 20. 10. 2011
(ředitelka Čistého nebe o.p.s. Ubíková a ministr pro životní prostředí Chalupa)
Zdroj: Havířovský deník

Foto: Předání odpovědi na otevřený dopis 24. 11. 2011
(ředitelka Čistého nebe o.p.s. Ubíková a ministr pro životní prostředí Chalupa)
Zdroj: Čisté nebe

Podkategorie

Go to top