Čisté nebe se účastnilo projektu Čistá školka

Na podzim 2018 jsme se účastnili projektu Čistá školka ve spolupráci s Dustee a Philips. Níže vám přinášíme podrobné informace o tomto projektu.

Čisté nebe se účastnilo projektu Čistá školka
02. ledna 2019

O ČEM JE PROJEKT ČISTÁ ŠKOLKA?
Projekt Čistá Školka se zaměřuje na měření hodnot polétavého prachu u 20 vybraných školek v Moravskoslezském kraji, primárně na Ostravsku a Frýdecko-Místecku. Z naměřených hodnot stanovujeme trendy pro každou školku zvlášť, odhadujeme zdroje znečištění a navrhujeme změny, které by konkrétní školce mohly pomoct.

Největším problémem prachového znečištění a smogové sezóny je, že se kolikrát dozvíte o špatných podmínkách až zpětně. My bychom to rádi v každé školce změnili a ukázali hodnoty pro konkrétní školku, v reálném čase a s predikcí na zbytek dne.

Nestalo by se tak, že v případě vyhlášení smogové situace na Ostravsku, Třinecku a Frýdecko-Místecku by děti byly nuceny zůstat ve školce i přesto, že školek ve Frýdku- Místku se smogová situace nedotkla. Učitelky by na základě našich dat dokázaly samy rozhodnout, zda-li jít či nejít na vycházku, případně jestli je vhodný čas vyvětrat nebo pustit čističku ovzduší.

Do 10 nejpostiženějších školek náš partner Philips věnoval svou nejúčinnější čističku ovzduší.

CO JE CÍLEM?
Cílem projektu je zmapovat stav ovzduší kolem vybraných školek na Ostravsku, navrhnout školkám co změnit, případně jak se chovat ve smogové situaci. Do poloviny školek daruje Philips čističku ovzduší, abychom nezatěžovali už tak napnutý rozpočet školky ještě více.

KDY PROBÍHAJÍ MĚŘENÍ A KDE?
Měříme ve vybraných školkách venkovní prostředí vždy ve výšce do dvou metrů, z důvodu sběru relevantních dat. Samotné měřící stanice Dustee byly umístěny koncem září a sběr dat bude probíhat do 1.11.2018. Pokud nám školky dovolí měřit i po ukončení projektu. nebudeme měřící stanice odinstalovávat, ale pouze je vyměníme za produkční kusy. V současné době měříme na stanicích určených k testování, nicméně přesnost každého ze senzoru byla kontrolována před zahájením projektu Vysokou Školou Báňskou – TU Ostrava.

JAK SE MOHU DO PROJEKTU ZAPOJIT?
V současné době máme naplněné kapacity pro první kolo projektu a jsme ve fázi plánování druhého kola. Pro zapojení se do druhého kola stačí zaslat email na info@cistenebe.cz
s podrobnostmi o Vaší školce, případně školce Vašeho dítěte. Jedná se především o kontaktní osobu školky, zřizovatele, umístění a počet dětí / tříd.

CO VŠECHNO UMÍTE V RÁMCI ŠKOLKY VYŘEŠIT?
Naše alfa a omega je v znečištění prachem a v druhé fázi projektu rozšíření o další látky, jako jsou oxidy dusíku, síry, organické těkavé látky a nebo ozón. Ve spolupráci s našimi partnery umíme navrhnout opatření ke zlepšení kvality ovzduší, nabídnout čističky ovzduší za zvýhodněné ceny a nebo vyčistit vnitřní prostředí školky od organických Iátek, jako jsou plísně, organické těkavé látky a viry chřipky.

KDO Z VAŠICH PARTNERŮ SE NA PROJEKTU PODÍLÍ?
Společnost Philips a nezisková organizace Čisté Nebe o.p.s.

BYLO MĚŘENÍ PŘESNÉ?
Samotný prachový senzor použitý v projektu Čistá Školka bylo výrobcem souměřeno na kalibrovaném zařízení TSI Dusttrak DRX Aerosol Monitor 8533 a zároveň bylo předáno na proces souměření na VŠB – TU Ostrava, po kterém mělo dojít k nastavení odchylek pro každý senzor zvlášť.

Na senzory nebyly nastaveny odchylky, jelikož porovnáním dat ze všech 20 senzorů mezi sebou jsme zjistili, že se drží v legislativou povolené odchylce a nebyl důvod jakékoliv odchylky nastavovat.

2-týdenním provozem jsme si ověřili, že všechny senzory měří stabilně, neprojevují se žádné neočekávané odchylky od měření a samotný HW senzoru dokázal po dobu 2 týdnů měřit naprosto bez jakéhokoliv problému.

Veškeré senzory reagovali na změny kvality ovzduší stejně – trendová linie byla u všech senzorů totožná.

S tímto výsledkem jsme přešli k samotnému projektu Čistá Školka.

ZPĚTNÁ VAZBA NA ČISTOU ŠKOLKU
Jestli jsme v rámci projektu něco podcenili, byla to správná komunikace výsledků. V médiích to mohlo chvilkami vypadat, že máme kvalitu ovzduší horší, než je v Asii. Není to pravda. Přestože jsme měli školky, které si čističku ovzduší rozhodně zasloužily, celkový průměr znečištění z 20 školek je nižší, než průměr Evropský. Pro lepší srozumitelnost jsme přepočítávali znečištění na ekvivalent vykouřených cigaret. V nejhorší lokalitě děti dýchaly ekvivalent 2,8 cigarety, v nejčistší to bylo lehce přes 1 cigaretu denně (1,05). Evropský průměr je 1,6 cigarety denně.

VÝSTUP PROJEKTU
Primárním výstupem projektu byl průzkum kvality ovzduší v místech, kde neměří oficiální stanice ČHMÚ a návrh změn, které by mohly školkám zajistit čistší ovzduší alespoň v bezprostředním okolí školky.

Jedná se primárně o větrání ve správnou dobu, výsadba zeleně jakožto živých filtrů a nebo správnou volbu času k vycházce. Díky zjištěným trendům pro každou školku zvlášť jsme navrhli časové rozpětí, ve kterém je nejvhodnější vyjít ven.

Samozřejmě čím déle bychom měřili na čím větším počtu míst, tím přesněji bychom dokázali ukázat, kdy a kde je problém a co s tím.

ŠKOLKY PRVNÍHO KOLA PROJEKTU

MŠ Ostrava Radvanice ; Těšínská 279

MŠ Ostrava Radvanice – Bartovice ; Za Ještěrkou 8

MŠ Klimkovice ; Josefovice 38

MŠ Klimkovice ; 28. října 89

MŠ Sněženka Frýdek – Místek ; Josefa Lady 1790

MŠ Sněženka Frýdek – Místek ; Svatopluka Čecha 170

MŠ Sněženka Frýdek – Místek ; 8. Pěšího pluku 821

MŠ Pohádka Frýdek – Místek ; Gogolova 239

MŠ Zlepšovatelů Ostrava Hrabůvka

MŠ Šponarova Ostrava Hrabůvka

MŠ Jana Maluchy Ostrava Dubina

MŠ Předškolní Ostrava Výškovice

MŠ Tylova Ostrava Zábřeh

MŠ Ostrava Poruba ; Dvorní 763

MŠ Ostrava Poruba ; Ukrajinská 1530

ZŠ a MŠ Ostrava Svinov ; Polanecká 92

MŠ Radniční Havířov

MŠ Reslova Havířov

MŠ Vratimov

MŠ Horní Datyně