Konference Visegrad Manifesto on air quality!

Ve dnech 6. až 8. 10. jsme se za naši organizaci Čisté nebe zúčastnili konference Visegrad Manifesto on air quality!

Konference Visegrad Manifesto on air quality!
08. října 2017

V pátek 6. 10. jsme se spolu s kolegy z Polska byli podívat ve společnosti ArcerolMittal Ostrava. Zde jsme byli seznámeni s opatřeními k ochraně ovzduší, které za poslední roky byly implementovány. Na setkání jsme též vznesli několik konkrétních otázek z okruhů, které přímo nespadají pod EIA, nicméně, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou natolik důležité a konkrétní, že je potřeba se jimi zabývat. Společností ArcerolMittal  nám bylo přislíbeno, že se jimi bude zabývat a že do konce tohoto roku proběhne osobní jednání  k otázkám těchto témat. O výsledcích Vás budeme informovat.

V průběhu soboty jsme se k nám připojili i kolegové z Maďarské neziskové organizace a v prostorách Provozu Hlubina jsme si vzájemně představili, čím se naše organizace zabývají. Během prezentací jsme měli vzájemně hodně dotazů týkajících se jak financování jednotlivých aktivit a provozů sesterských organizací tak i toho čím přesně se zabývají a  jaké mají zkušenosti ze své země. Shodli jsme se na tom, že znečištění ovzduší má  v našich státech tři hlavní zdroje a těmi jsou doprava, průmysl a vytápění. Rozdíly v jednotlivých zemích jsou v tom, který ze zdrojů je tím hlavním.

S kolegy z Polska jsme se dohodli na užší spolupráci v oblastech možnosti zapůjčení mobilních měřáků prachových částic a implementace naší aplikace SMOG ALARM, která je na rozdíl od polského nezávislá a umožňuje nastavit upozornění při nižších koncentracích škodlivých látek. Dohodli jsme se též na tom, že si i nadále budeme vyměňovat naše zkušenosti a poznatky z měření a do budoucna se zapojíme i do jiných společných projektů.

Jednání a vydání společného testamentu bude pokračovat v termínu 27. až 29.10. ve Varšavě. Se zněním testamentu Vás určitě seznámíme a také Vás budeme informovat o dalších společných projektech.