Co slíbili kandidáti na hejtmana v rámci debaty Volím čisté ovzduší?

Dne 20. září 2016 uspořádalo Čisté nebe o.p.s. ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia v Komorní scéně Aréna debatu na téma ...

Co slíbili kandidáti na hejtmana v rámci debaty Volím čisté ovzduší?
06. října 2016

Volím čisté ovzduší s kandidáty na hejtmana do Krajských voleb 2016, které proběhnou v termínu od 7. do 8. října 2016 - tzn.

Navázali jsme tak na naši aktivitu před volbami 2012, kdy se uskutečnila debata podobná s podobným cílem - vyvolat debatu na téma, které stále je pro tento region zcela zásadní - téma kvality ovzduší. Zajímalo nás, jak se mění jednotlivé postoje a do jaké míry jsou si kandidáti vědomi toho, že ovzduší na Ostravsku stále patří k nejhorším v Evropě. Chtěli jsme proto vědět, jaká opatření kandidáti plánují podniknout, budou-li zvoleni, jaké jsou jejich priority v řešení otázky znečištění ovzduší a nakolik si uvědomují závažnost situace; zajímal nás též jejich přehled v problematice - nakolik se v tématu orientují a jaké jsou jejich reálné znalosti.

 

Dne 20. září 2016 uspořádalo Čisté nebe o.p.s. ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia v Komorní scéně Aréna debatu na téma Volím čisté ovzduší s kandidáty na hejtmana do Krajských voleb 2016, které proběhnou v termínu od 7. do 8. října 2016 - tzn. už tento pátek a sobotu.

Navázali jsme tak na naši aktivitu před volbami 2012, kdy se uskutečnila debata podobná s podobným cílem - vyvolat debatu na téma, které stále je pro tento region zcela zásadní - téma kvality ovzduší. Zajímalo nás, jak se mění jednotlivé postoje a do jaké míry jsou si kandidáti vědomi toho, že ovzduší na Ostravsku stále patří k nejhorším v Evropě. Chtěli jsme proto vědět, jaká opatření kandidáti plánují podniknout, budou-li zvoleni, jaké jsou jejich priority v řešení otázky znečištění ovzduší a nakolik si uvědomují závažnost situace; zajímal nás též jejich přehled v problematice - nakolik se v tématu orientují a jaké jsou jejich reálné znalosti.

 Z pozvaných hostů se setkání nezúčastnila zástupkyně koalice Strany Zelených a SNK-ED PRO REGION Pavla Brady z důvodu dopravní nehody, nezúčastnilo se jí ani současné vedení kraje - za ČSSD Miroslav Novák a za KSČM Josef Babka. Jeden z komunikačních axiomů říká, že i neúčast v komunikaci je komunikace svého druhu.

Postoje, vize a názory kandidátů na znečištění ovzduší na Ostravsku si ve stručném shrnutí můžete přečíst níže. Třeba vám pomůže lépe se rozhodnout, komu dát hlas do nového volebního období 2016-2020. 

 

 1. Petr Jančík (Koalice Starostové a nezávislí a Ostravak)

 • Vnímá závažnost situace ve věci znečištění ovzduší, situaci nebagatelizuje.

 • Chce, aby poplatky znečišťovatelů směřovaly zpět do kraje, nikoli do Státního fondu životního prostředí - rád by přesunul peníze z centra do regionů. Jakým způsobem chce vyvíjet tlak na vládu ovšem nenaznačil.

 • Nesouhlasí s rozdělením peněz na kotlíkové dotace - prioritně by dle jeho názoru měly peníze plynout do našeho regionu, což vnímá jako vhodnou kompenzaci za průmyslové znečištění, “které tady musíme snášet”.

 • Má ve věci znečištění ovzduší ze všech kandidátů nejvíce znalostí.

 

 1. Ivo Vondrák (ANO)

 • Neúnavně podporuje elektromobilitu - podpora dopravy, která je - dle jeho slov - skutečně čistá (na debatu přijel elektroautem); ruku v ruce podpoře elektromobility jde i podpora infrastruktury. Podle názoru Čistého nebe je to sice správné, nicméně možná příliš dlouhodobé řešení.

 • Jde mu zejména o atraktivitu regionu, bojí se příliš ventilovat problematiku znečištění ovzduší, chce i pozitivní zprávy.

 • Bojuje za lepší životní prostředí i barvou ponožek (měl je zelené - vtip, který pronesl na začátku debaty).

 • Životní prostředí hodnotí komplexně - nejde jen o problematiku ovzduší, ale i o problém vody (zmiňoval sucho a potřebu recyklace šedé vody), odpadů (nutno řešit komplexně - spalovny jsou dle jeho názoru nejlepší z hlediska řešení nakládání s odpady, ale ne z hlediska ekonomického).

 

 1. Herbert Pavera (TOP09)

 • V programu TOP09 je snaha o změnu image kraje i krajiny - ví, že náš kraj je vnímán jako špinavý kraj - podle názory Pavery je tak ale jen v určitých obdobích a určitých lokalitách.

 • Zmiňuje nutnost revitalizace - investic do zeleně (nejen haldy), vodních ploch.

 • V souvislosti s velkými průmyslovými podniky říká, že sice udělali velký kus práce, ale je to dáno i díky dotacím Evropské Unie. Podle jeho názoru by na podniky měl být vyvíjen větší tlak (uvědomuje si ale hrozbu propouštění) a je pro nahrazování těchto firem novými firmami. S restrukturalizací se podle něj mělo začít mnohem dříve, možná před 20 lety. Chce pro region získat firmy, které dají možnost vzniku nových pracovních míst a perspektivy pro obyvatele Moravskoslezského kraje.

 • Vyjádřil se i k problému lokálních topenišť - vnímá nutnost vychovávat lidi a nahlížet věc komplexně i z hlediska třídění odpadu např. Vychází ze zkušeností, které má jako starosta obce Bolatice.

 

 1. Lukáš Curylo (KDU-ČSL)

 • Klade si za cíl pokračovat v kotlíkových dotacích pro Moravskoslezský kraj - jakým způsobem ovšem není jasné. Podmínky jsou v podstatě dány předem.

 • Rád by podpořil ekologizaci MHD - včetně lepšího propojení dopravy a stavby/dostavby obchvatů.

 • Chtěl by zintenzivnit diskusi s největšími znečišťovateli a sestavit akční plány (pozn. Čistého nebe - sestavování tzv. Akčních plánů je poměrně nově kompetencí Ministrestva životního prostředí - stalo se tak poté, co kraj v jejich implementaci selhal. Těžko tedy říci, jak si jejich sestavování představuje Lukáš Curylo).

 • Rád by zahájil diskusi s polskou stranou kvůli problému přeshraničního znečištění ovzduší.

 

 1. Lukáš Černohorský (Piráti)

 • Stojí o větší tlak na znečišťovatele v kraji a konec udělování výjimek, které umožňují vypouštět emise podle benevolentnějších předpisů - jedná se o kompetenci Krajského úřadu, ve které kraj ovšem selhává - více např. tady.

 • Terminál Hranečník podle něj není dobrý nápad - podporuje spíše chytré plánování dopravy.

 • Vyjadřoval se i k tématu lokálních topenišť - nesouhlasí s ideou dotace kotlů na uhlí.

 • Má poměrně menší přehled v problematice znečištění ovzduší. 

 

 1. Jakub Unucka

 • Má zkušenosti z Klimkovic, kde je místostarostou - podílí se řešení problému lokálního znečištění, má přímou zkušenost.

 • Podporuje elektromobilitu - Klimkovice mají vlastní elekrotaxi.

 • Nechce řešit důsledky ale příčiny. Ptá se - proč lidé topí špatně? Protože nemají dostatek finančních zdrojů - z tohoto důvodu je nutné vytvářet nová pracovní místa.

 • Vyjadřoval se i k velkým zdrojům na Ostravsku - zmínil 200 let tradice - "podnikáme v tom, v čem umíme", zároveň chce ale podporovat hi-tech a rozvoj průmyslového sektoru tímto směrem.