Pozvánka na EnvironHackaton

Zveme vás na konferenci EnvironHackaton, která proběhne o víkendu 23. - 25. září ...

Pozvánka na EnvironHackaton
06. září 2016

v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá ve spolupráci s Nadací Vodafone nesoutěžní hackathon zaměřený na využití internetu věcí ke zlepšení životního prostředí. Jako místo konání první podobně zaměřené akce zvolili region, který se historicky potýká s problémem životního prostředí nejvíce - Ostravsko.

10 týmů bude mít za úkol během 24 hodin vytvořit životaschopný projekt, který propojuje technologie (zejména, ne však nutně, IoT) s potřebami ochrany životního prostředí. Ten poté budou prezentovat porotě složené z partnerů soutěže. Pomáhat jim v tom bude desítka zkušených mentorů a facilitátorů, jak z byznysové, tak neziskové sféry, včetně některých přednášejících z tématické konference, která se koná o den dřív, tzn. v pátek 23. září 2016.

IoT EnvironHackathon v Ostravě pořádá VŠB - TU Ostrava za spolupráce Nadace Vodafone a agentury FENEK^^. Čisté nebe bude také u toho!

Registrace a více informací zde.