Tváří v tvář klimatu: reportáž z výstavy a debaty

Výstavu, kterou v Ostravě pořádal Švédský institut společně se Švédskou ambasádou ...

Tváří v tvář klimatu: reportáž z výstavy a debaty
22. února 2016

Čistým nebem a kulturním centrem Cooltour se na otázky klimatu zkusila podívat z nových úhlů pohledu. V souvislosti s klimatickou konferencí v Kodani konanou v prosinci roku 2009 přišla skupina 25 skandinávských novinových ilustrátorů se svými příspěvky k tématu klimatických změn, někdy komickými, jindy děsivými. Pět per, která po sobě zanechala na této výstavě své komentáře ke globálnímu dilematu klimatických změn, patří Magnusi Bardovi, Riberu Hanssonovi, Heleně Lindholmové, Lovemu Antellovi a Karin Sunvissonové.

Jejich trefné ilustrace k aktuálním tématům vycházejí ve švédských i mezinárodních denících a mnohdy budí vášnivé reakce. Tváří v tvář klimatu je součástí kampaně organizované Švédským institutem na podporu udržitelného rozvoje s názvem Tváří v tvář budoucnosti — udržitelnost na švédský způsob, jehož cílem je podpořit diskusi na téma udržitelná společnost a zvýšit povědomí o problémech životního prostředí.

V rámci výstavy jsme 9.2.2016 uspořádali debatu na téma Smart Cities a ovzduší. Našim cílem bylo rozvířit diskusi na téma Smart City Ostrava - může vůbec kdy být Ostrava “smart”? Nakolik se nám to povedlo je už na zhodnocení ostatních příchozích. Čisté nebe v každém případě vítá fakt, že město Ostrava aktuálně pracuje na novém strategickém plánu.
Mezi pozvanými přednášejícími byli:

 

1. Vojtěch Lekeš
Architekt specializující se na urbanismus a trvale udržitelný rozvoj. Zaměřuje se zejména na projektování ekologických měst a jejich uvedení do praxe. Vystudoval architekturu na univerzitě v Göteborgu, poté dalších téměř pět let žil ve Stockholmu, kde působil v jedné z největších architektonických firem ve Švédsku. Zkušenosti, které během praxe získal, se nyní snaží uplatnit i v České republice.

2. Jan Nezhyba
Bývalý člen sdružení Arnika. Pracuje jako poradce neziskových organizací se zaměřením na kontaminace životního prostředí, zabývá se zejména ovzduším a odpady. V MSK se zabýval spalovnou KIC, v ČR sestavoval žebříčky největších znečišťovatelů.

3. Kateřina Šebestová
Náměstkyně primátora statutárního města Ostravy, vedoucí odboru životního prostředí.

4. Daniel Konczyna
Jeden z tvůrců nového strategického plánu města Ostravy.
www.fajnova.cz

5. Milan Chromík
Člen expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

 

Fotograf: Petr Kiška