Navštívili jsme Laguny Ostramo

Dne 12.6.2019 jsme využili možnosti Dne otevřených dveří areálu Laguny Ostramo, kde společnost AVE CZ provádí likvidaci této historické ekologické zátěže.

Navštívili jsme Laguny Ostramo
12. června 2019

Celý areál těžby a zpracování může laikovi připadat jako několik velkých fotbalových hřišť, v každém rohu jinak rozkopaných. Bohužel, asi nikdo by si na nich ale nechtěl zahrát. 

Celý obsah původních tří lagun (R1, R2, R3) je vytěžen a různě zpracován. Část zavápněných, a tak stabilizovaných kalů již byla odvezena a spálena (sektor R1), jejich podstatný díl však ještě stále čeká na svou poslední cestu. Bagry nakládají stabilizované kaly do připravených, hermetických kontejnerů a v intenzitě jeden vlak týdně odváží do plynárny, kde jsou v poměru 4% kaly + 96% hnědého uhlí  za velmi vysoké teploty zplynovány. Výsledkem je pak plyn a rozličné chemické látky určené k dalšímu využití a odpadní struska, která již není nikomu nebezpečná. Nutno říci, že intenzita, se kterou jsou tyto vlaky vypravovány, vyvolává pochyby o splnění závazného termínu pro odjezd poslední tuny na konci roku 2020.

Další část zde tvoří vytěžené hlinky, jejichž hromady jsou o poznání světlejší. Hlinky se těžily do konce května 2019 a upravovaly se pojivem Dastit, čímž jsou připravené k podobné likvidaci jako stabilizované kaly. Podle sdělení provázejícího zaměstnance AVE CZ jsou hlinky zmineralizované usazeniny kalů, které mají už jiné charakteristiky a nacházejí se na stěnách či dně lagun. Zde je na místě pochválit vstřícný a otevřený přístup našeho průvodce, který nám tyto detaily vysvětloval.

Společnost AVE CZ má finální termín pro likvidaci nebezpečných kalů konec roku 2020, který se zavázala splnit. Poté tato lokalita přejde pod společnost Diamo Ostrava, kterou čeká práce s podkladovou zeminou, která je také kontaminována.

Bohužel zápach, který obyvatele Fifejd, Mariánských hor a okolí stále někdy obtěžuje a nutí zavírat okna, jen tak nezmizí. Je mírnější než dříve, kdy docházelo k zavápnění kalů, ale dokud se bude s tímto materiálem pracovat a manipulovat, bude s námi.

Cílem společnosti AVE CZ je pro urychlení práce najít další cílovou likvidační stanici pro tento nebezpečný odpad. Nabídky se však příliš nehrnou a to i přesto, že laguny obsahují nebezpečný odpad svážený po desetiletí z celé republiky a nejen z Ostravska.

Na celé likvidaci Lagun Ostramo je nejsmutnější dlouhý čas, po který jsme my občané touto zátěží obtěžování. Stát dává do likvidace miliardy korun, a přesto se vlekla a stále ještě vleče po neuvěřitelnou dobu. Jako důkaz rozmařilosti stojí nade vším odstrašující artefakt dvou nových a velmi drahých linek na tepelnou úpravu zemin, které však jsou pro daný typ zátěže nepoužitelné. Doufejme tedy, že práce budou rychle pokračovat a dočkáme se doby, kdy po lagunách nebude alespoň na povrchu ani památky.

Průběh prací můžete sledovat na stránkách společnosti AVE CZ: https://www.ave.cz/cs/media/napravna-opatreni/laguny-ostramo