Anketa Čisté nebe - Radvanice a Bartovice 2019

Čisté nebe ve spolupráci s městský obvodem Radvanice a Bartovice a pod záštitou pana starosty Aleše Boháče ...

Anketa Čisté nebe - Radvanice a Bartovice 2019
28. ledna 2019

provádí ve dnech 28.1. až 28.2. 2019 dotazníkový průzkum na území Radvanic a Bartovic. Vzhledem k tomu, že nejen na území Radvanic a Bartovic jsou dlouhodobě překračovány imisní limity a jako jeden ze zdrojů tohoto znečištění je označováno právě domácí vytápění, rozhodli jsme se pomoci tuto situaci změnit. Dotazníkový formulář je pouze pro obyvatele Radvanic a Bartovic. Na ostatní odpovědi nebude brán zřetel. Dotazník zde: ➡️http://bit.ly/2BbtbK0