Píšeme ministrovi: chceme přesnější odpovědi, jak Akční plán pomůže zlepšit ovzduší

Čisté nebe spolu s dalšími šesti občanskými iniciativami z Ostravska ...

Píšeme ministrovi: chceme přesnější odpovědi, jak Akční plán pomůže zlepšit ovzduší
26. ledna 2012

(ArnikaFrygato-EKOo.s. OPSPozitivní projekty o.s.o.s.Vzduch a Zelená pro Vratimov o.s.) dnes odeslalo písemnou odpověď ministru životního prostředí Chalupovi, vztahující se k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2011. Na konci listopadu předal ministr Čistému nebi odpověď na 37 vznesených otázek týkajících se funkčnosti Akčního plánu, který má pomoci zlepšit ovzduší v regionu. Ne všechny však byly zodpovězeny uspokojivě. „Žádáme proto pana ministra Chalupu o upřesnění některých odpovědí. Například nám není jasné, proč v Akčním plánu chybí časový rámec u jednotlivých opatření ke zlepšení ovzduší či jakých imisních hodnot chce plán dosáhnout,“ uvedl Jan Kozina z Čistého nebe.

Dopis zaslaný ministru životního prostředí Chalupovi 26. 1. 2012 (otázky a komentáře ZDE, průvodní dopis Čistého nebe ZDE).

 

Čisté nebe spolu s ostatními organizacemi v dopise zároveň navrhuje i několik kroků ke zlepšení, zejména co se týče zpřehlednění plnění opatření uvedených v Akčním plánu. Ministerstvo by mělo veřejnosti zpřístupnit více dokumentů, jako jsou například dobrovolné dohody se znečišťovateli, zprávy ze schůzek pracovní skupiny podílející se na realizaci Akčního plánu či jednání s městy a krajem.

 

Zároveň považujeme za citelný nedostatek Akčního plánu skutečnost, že do jeho tvorby nebyla zapojena také veřejnost a rozhodli jsme se v souvislosti s tímto dokumentem vyvolat veřejnou diskusi. Počínaje pondělkem 30. 1. budeme na Facebookových stránkách Čistého nebe každý den postupně uveřejňovat jednu otázku související s  Akčním plánem, nad kterou můžete vyjádřit svůj názor.

 

Původní odpověď ministerstva z 24. 11. 2011 (průvodní dopis ZDE, odpovědi ZDE).